Hoe creëer ik meer geluk in mijn leven?

Hoe creëer ik meer geluk in mijn leven?

In het artikel Dat heb ik weer! , legde ik uit wat – naar mijn waarheid – eigen verantwoordelijkheid inhoudt. In het volgend artikel reik ik je een mogelijkheid aan om dat te leven:

hoe neem ik eigen verantwoordelijkheid, oftewel:
Hoe creëer ik mijn leven?

Let wel: verder lezen brengt een risico met zich mee.
Het betekent namelijk dat je dadelijk weet hoe je het stuur van je leven weer in eigen handen kunt nemen.
Verder lezen betekent ook, dat je niet langer kunt zeggen dat je het nooit geweten hebt.

Het is namelijk een beproefd recept. Velen gingen je voor en proefden van het echte leven.

Je bent gewaarschuwd…

_______________________________________________________________________________________

Je kent ongetwijfeld het beroemde gedicht:

Return to love

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn
Onze grootste angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn
Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het meest
bang voor zijn
We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, prachtig,
talentvol, fantastisch zou zijn?
Wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn?
Jezelf klein voordoen dient de wereld niet
Er is niets verlichtends aan om te krimpen
opdat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen
in je buurt
We zijn bedoeld om te stralen zoals kinderen dat doen
We zijn geboren om de glorie van God te manifesteren,
die in ons is
Het zit niet in sommigen van ons
Het zit in iedereen
En als we ons licht laten schijnen
geven wij onbewust anderen toestemming
om hetzelfde te doen
Wanneer wij bevrijd zijn van onze angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen

Leef je dromen- Verantwoordelijkheid nemen voor je kwaliteiten en talenten
Hoe kun je als mens verantwoordelijkheid nemen voor die enorme kracht in jou? De oproep van Williamson in haar gedicht, om leider en lichtpunt te zijn in onze omgeving, formuleert het zo krachtig. Natuurlijk, we maken fouten en wij doen van alles en nog wat.
Maar ons grootste falen is dat wij ons licht steeds maar weer neigen te dimmen. Natuurlijk zal iedereen verantwoording moeten dragen over zijn doen en laten in het verleden. Maar nog belangrijker is dat jij zo scheppend en zo stralend wordt als je in potentie bent. Ons grootste falen is dat wij als mensen onze passie en creativiteit, onze kwaliteiten en talenten veel te weinig inzetten.

Waar ga jij voor?
Je bent een partner in de schepping. Of je nu gelooft in God of niet, of dat er überhaupt meer is tussen hemel en aarde, het maakt je niet minder verantwoordelijk voor jouw eigen bestaan. Als je dit tot je door laat dringen, waar ga je dan voor in dit bestaan? Je kunt je vasthouden aan de zekerheid van het klein en bescheiden zijn. Of je gaat voor het avontuur van je grootsheid, waarmee jij de dromen en idealen in je leven zou kunnen verwezenlijken!

Jij bent uniek en je uniciteit is het mooiste wat je hebt, en dikwijls ook het moeilijkste: het houdt namelijk de opdracht in om ook echt in te gaan staan voor je uniek zijn, je anders-zijn. Je hoeft geen bijzonderder mens te zijn dan je nu al bent. Je hoeft enkel werkelijk te zijn wie jij bent. Je bent al bijzonder. Nu nog leren om je ook zo te gedragen in jouw bestaan, dat is de opgave die je hebt te volbrengen.

Hoe doe je dat?
Ik weet uit ervaring hoe het niet moet: door te blijven doen wat je altijd gedaan hebt. Je zal zaaien wat je altijd gezaaid hebt. En je zal ook oogsten wat je altijd geoogst hebt. Je gedrag heeft een effect op je omgeving. Als je je gedrag verandert, verandert ook het effect van je gedrag op je omgeving.

Hoe kan je dit dan veranderen?
Door met jezelf en je verleden in het reine te komen; te voelen, te uiten en te vergeven, en zo te helen wat er nog te helen is. Je werkelijke ik wordt dan ont-dekt. Je haalt als het ware de troep weg die ervoor zit. Het is een intensieve, avontuurlijke transformatiereis, waarvoor je moed nodig hebt:

 • Erkenning van je schaduw
 • herkenning van je schaduw
 • Omarmen en transformeren
 • Coaching en begeleiding

 

Erkenning van je schaduw
Eigen verantwoordelijkheid nemen, betekent ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je de gevolgen van je eigen daden, je schaduw.
In de psychologie staat de schaduw bekend als het gebied van je onderbewuste waar alles van jou ligt opgeslagen waar jij je in de loop van je ontwikkeling niet mee wenste te identificeren. De kelder, de beerput, de onderwereld van jouw persoonlijkheid. Daar zitten niet alleen negatieve aspecten van jezelf gevangen, maar ook positieve aspecten, zoals onschuldige kinderen, die je echter zelf onbewust als negatief hebt leren bestempelen. We willen meestal niet weten dat we een schaduw hebben. De verdringing van deze aspecten van jezelf gebeurt altijd in samenspel met je omgeving.

Jeugd
Het begon vooral in de periode dat je nog klein was en nog niet het vermogen had om de pijn van het bestaan te relativeren. De pijn die je beleeft als kind is absoluut. Dat mama of papa het zo niet bedoelde, kun jij niet bedenken als je twee jaar bent. Dus na die keer dat papa of mama iets gedaan hadden dat emotioneel of fysiek pijn deed – iets als er met de gedachten niet bij zijn of steeds weer een net iets te harde pedagogische tik, mishandeling of misbruik – neem jij je maatregelen. Je toont nog maar een gedeelte van wie je bent en dat wordt langzaamaan een gewoonte, waar je na verloop van tijd zelfs ‘ik’ tegen gaat zeggen, alsof dat is wie jij bent.

Volwassen
Eenmaal volwassen, word je geconfronteerd met de consequenties; hoe eenzijdig je geworden bent en hoezeer jouw schaduw jóú heeft, in plaats van dat jij een schaduw hebt. Hoe je bijvoorbeeld niet kunt huilen op de momenten dat het werkelijk verdrietig is, niet kunt genieten op de momenten dat het werkelijk fijn is, of niet kwaad kunt zijn als een gebeurtenis werkelijk over je grens gaat. Of dat je op een manier reageert die resulteert in ongewenste effecten op je omgeving en dus op jou.

Herkenning van je schaduw
Je schaduwkanten kan je proberen te verdringen, maar verdwijnen doen ze niet. Juist door ze te verdringen vragen ze steeds vaker en indringender om aandacht.

Je schaduw herken je bij stress, door wat je lichaam aangeeft en door projectie.

Stress
Je komt je schaduw tegen wanneer je onder stress staat; ineens kan je als uiterst ordelijk mens heel chaotisch worden. Of bijvoorbeeld onredelijk, drammerig, dominant, cynisch, oneerlijk, noem maar op.

Wat gebeurde er toen je een glaasje teveel op had? Was je altijd ‘keurig’, en veranderde je in een hooligan, of in een vamp die mannen verslindt? De volgende dag zeg je: ‘ik geloof dat ik mijzelf niet was’, terwijl je je gerust kunt afvragen of je op zo’n moment niet juist meer jezelf was dan wanneer je in je gewone doen bent.

Lichaam
Je lichaam vertelt je ook waar je schaduwkanten zijn. Je kunt jezelf en anderen met je geest voor de gek houden, maar je lichaam liegt nooit. De taal van je lichaam is klare taal, vaak heel confronterend, maar als je ernaar wilt luisteren altijd weer een grote hulp. Wat vertelt jouw rug jou, als hij bijna altijd stijf en onbuigzaam is en er zo problemen ontstaan in je rug? Of wat proberen je darmen jou te vertellen, als ze zo vaak last hebben van obstipatie en je zo moeilijk kunt loslaten? Je kunt zo op een liefdevolle manier de antwoorden van je lichaam tot je door laten dringen. Meestal weet je onbewust allang wat er aan de hand is.

Projectie
Een ander prachtig hulpmiddel om je eigen schaduw te leren herkennen is projectie. De mogelijkheid die wij als mensen hebben om onze ogen te sluiten voor eigenschappen van onszelf, door deze eigenschappen als het ware op de buitenwereld te plakken; te projecteren dus.
Wees eens alert op wat je in de ander opvalt. Let vooral op mensen die je op afstand houdt omdat ze je irriteren, je onverschillig laten, je dwarszitten, of het wat voor manier dan ook op jou gemunt hebben. En hoe deze mensen, die jij op jouw manier tegemoet treedt, vervolgens op je reageren. Ga er maar vanuit dat hoe sterker je emotionele reactie op iemand is, hoe meer je bezig bent om jouw schaduw op deze mensen te projecteren. Hoe meer spanningen, conflicten en irritaties deze mensen ook met jou gaan krijgen. En jij verzucht: wat heeft iedereen toch tegen mij?
In onze taal ligt hierin diepe wijsheid, met spreekwoorden als ‘De pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet’ en ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’.

Schaduw als bondgenoot
Je kunt je schaduw dus niet ontvluchten, hij loopt altijd achter je aan. Wel kun je je omdraaien en je schaduw aanschouwen, erkennen, vrienden met je schaduw worden en de beperkende overtuigingen hierover loslaten. Je schaduw kan je ook helpen en zo je bondgenoot worden.
Bijvoorbeeld: Je boosheid onderdrukken resulteert in ingehouden woede, wat als vervorming naar buiten komt in irritatie, verwijten, sarcasme, cynisme en vermijding. Wanneer je boze gevoelens wel op tijd uitdrukt, helpt dit je bijvoorbeeld op tijd je grenzen aan te geven.

Omarmen en transformeren
Natuurlijk hebben we allemaal onze verwondingen opgelopen in het leven. In onze wieg werden we al bestempeld tot een van die, of juist van die, en werden we niet gezien als het unieke wezen dat we in feite zijn. Daarna kregen we voortdurend te horen:

Gedraag je zoals het hoort!
Doe normaal!

Ieder van ons heeft geleerd zich te conformeren en de eigen unieke kwaliteiten te verstoppen.

Iedereen draagt ook zijn eigen persoonlijke kruis. Soms groot, soms klein, maar dat maakt niet uit. Pijn is absoluut en komt naar draagkracht, overeenkomstig naar wat jouw schouders kunnen dragen en welke levenslessen je komt leren.

Als je leiding wenst te nemen over je bestaan, zal je om te beginnen moeten onderkennen dat jij delen van jouzelf onderweg hebt kwijtgeraakt, dat er gaten zijn geslagen in jouw bestaan. Vervolgens dien je te zien hoezeer je daar in het hier en nu nog steeds door bepaald wordt. En dan komt het belangrijkste en het moeilijkste: wat ga je ermee doen? Ga je jouw kruis zelf dragen , hem omarmen of schuif je hem af op je ouders, je familie, je buren, je collega’s en je bazen?

Emoties transformeren
De oude boze, verdrietige en angstige gevoelens willen uitgedrukt worden, gevoeld worden. Emoties transformeren wanneer ze geuit worden: ze veranderen in levenslust, creativiteit, helderheid, heelheid, vreugde en vergeving. Wanneer emoties niet geuit worden, bevriezen ze als het ware in het lichaam. Dit kan een oorzaak zijn van pijn en ziekten.
Natuurlijk adviseer ik je naar de dokter te gaan, wanneer je je zorgen maakt over je gezondheid. We hebben geweldige dingen ontdekt in de reguliere geneeskunde, waarvan we dagelijks profijt hebben bij de symptoombestrijding van ziekten.  Daar is juist de westerse medische wetenschap sterk in. Laten we dat ook koesteren en intussen onze zoektocht richten op de emotionele oorzaak.

Wanneer je dus naar de oorzaak wilt bewegen en aan transformatie wilt werken, meer levenslust wilt voelen of andere schatten wilt vergaren, is het zaak om je ‘bevroren emoties’ in beweging te zetten en te uiten. In een therapeutische omgeving kan je dat op een veilige manier doen.

Je lot transformeren
En als je je kruis gaat dragen, kan je de volgende stap nemen: door je wonden heen kun je creatief worden. Misschien juist dankzij die verwondingen. Als je daartoe in staat bent, ben je geen slachtoffer meer van jouw lot, maar geef je er betekenis aan. Je geeft als het ware een plot aan jouw lot, een creatief en inspirerend plot. Precies zoals een oester zijn parels vormt: daar waar de schelp beschadigd is. Zou het zo kunnen zijn dat parels daarom in sommige culturen gezien worden als gestolde tranen?

Coaching en therapie
Om verantwoordelijkheid te nemen voor onze dromen, te zijn wie we werkelijk zijn, mogen we eerst met onszelf en ons verleden in het reine komen. Te voelen, te uiten en te vergeven, en zo te helen wat er nog te helen is.
De persoonlijke groeibeweging, die in de jaren 60 ingezet is, biedt daar in deze tijd alle mogelijkheden toe. Het feit dat deze beweging sindsdien zelf ook onverminderd doorgegroeid is, geeft aan dat er een grote behoefte aan is.
Het wordt in onze samenleving steeds meer geaccepteerd begeleiding te zoeken in je leven en in je werk, en het persoonlijke werk te doen, dat je te doen hebt.

Wil jij dit ook? Met liefde heet ik je welkom in mijn praktijk.

Kijk eens vrijblijvend op mijn website: www.simplybee.nl  of maak een afspraak: 06 494 000 33.

[Bronnen: Gedicht: Marianne Williamson, return to love, voorgedragen door Nelson Mandela tijdens zijn inauguratie. Tekst gedeeltelijk geïnspireerd door: Het licht en de korenmaat, je ziel als werkgever – H. Wopereis.

Voeten op de grond! – Hoe kan ik gronden?

Voeten op de grond! – Hoe kan ik gronden?

Hoe kan ik gronden?

 

12 Tips

Wat kan je doen om het contact met de aarde te verbeteren, te gronden?

Hieronder volgen een aantal handreikingen. Ik heb ze allemaal uitgeprobeerd en pas ze vaak toe. Je hoeft ze echt niet allemaal tegelijk op te volgen om met je pootjes op de grond te komen. Kies gewoon wat het beste bij je past.

Wandelen/joggen:
Trek er op uit en maak een stevige boswandeling. Wikkel je voeten goed af bij het lopen. Let ook eens op de bomen; zij zijn letterlijk goed geaard. Hun wortels reiken tot diep in de aarde; en enkel door diep in de aarde te reiken kunnen zij de hoogte in groeien, anders vallen zij om. Dit geldt ook voor jou.

Springen/schudden/dansen:
Spring, schud en dans letterlijk alle vuile energie van je af. Let erop dat je voeten, inclusief je hielen, goed contact maken met de grond. Ga eens helemaal los! Voel het verschil: het leven stroomt weer door je aderen.
Het is sowieso goed om te bewegen en te sporten; het verbetert je contact met je lichaam.

Eer je voeten:
Sinds we als mens rechtop zijn gaan lopen, zijn onze voeten het meest in contact met de aarde en brengen ons iedere dag weer daar waar wij heen willen. Ga naar de masseur of kijk iemand anders eens lief aan voor een voetmassage. Knip en veil je nagels, verwijder eelt; leg je voeten lekker in de watten. Versier je teennagels met rode nagellak, de kleur rood werkt aardend.

Aandacht voor voedsel:
De aarde voorziet ons van alle heerlijkheden en alles wat wij bezitten, dus zorg goed voor haar en wees haar dankbaar. Wil je extra aandacht voor gronding, eet dan voedsel dat uit de aarde komt, zoals aardappelen, truffels, asperges, wortels. Zout en kruiden werken ook aardend, dus maak er iets lekkers van!

Eet bewust: Voor een liefdevolle verbinding met de aarde kijk je ook kritisch naar de oorsprong (liefst biologisch). Houd je van vlees? Vlees eten werkt aardend. Kies dan vaker voor biologisch vlees. Het is wat duurder, maar als je een dag vlees overslaat, valt het mee. En wees het dier dankbaar dat hij zijn leven voor jou gegeven heeft, door van je maaltijd te genieten. Dus niet even snel voor de televisie eten.

Wees bewust van wát je eet: Train jezelf door minstens één hap van je maaltijd helemaal bewust te eten: door met aandacht een hap te nemen, de smaak te proeven, de textuur en de temperatuur te voelen in je mond, goed te kauwen en uiteindelijk het voedsel via je slokdarm in je maag te voelen glijden.

Eer het milieu:
Wees je bewust van je leefomgeving en de vervuiling en kies iets dat bij je past om het milieu te eren; scheid je afval, eet biologisch, sluit je aan bij Green Peace, milieu of dierenorganisatie, gebruik een broodtrommel in plaats van plastic zakken, neem een kortere douche, schakel over op groene stroom, was minder heet, gebruik een droogrek in plaats van de droger, gebruik spaarlampen, etcetera. Op internet vind je nog veel meer ideeën.

Kom in het hier en nu.
Ken je dat? Ben je e-mails aan het beantwoorden; in je hoofd ben je al weer met de volgende klus bezig. Ben je met de volgende klus begonnen, heb je in je hoofd nog een hele waslijst met dingen die je straks nog wilt doen. Zo ben je meer in je hoofd, niet aanwezig in je lichaam die de dingen NU doet en krijgen je werkzaamheden niet de aandacht die ze verdienen. Je bent niet geaard.
Train jezelf om bewust met je aandacht in het moment te blijven, dan ontvouwt de toekomst zich vanzelf op de meest positieve manier (boektip: De Kracht van het NU- Eckhart Tolle).

Leer volledig ademen.
Ademen = leven. Door een verruimde ademhaling kan je leren beter aanwezig te zijn in het hier en nu. Je hebt niet langer de neiging te vluchten uit jezelf, als gevolg van pijnlijke gedachten en emoties (gespannen/oppervlakkige ademhaling, slecht uitademen enz.). Ademtherapie is hierbij aan te bevelen. Lees meer over ademen in het artikel “Je ademhaling als spiegel van wie je bent” of maak een afspraak.

Kleding:
De kleurkeuze van je kleding kan je helpen aarden; pak eens iets roods uit de kast; rood is een aardende kleur.

Neem rust:
Als je ligt: voel hoe je gedragen wordt, door de aarde. Voel je extra zwaar en laat alles wat je niet nodig hebt voor je gevoel uit je lichaam stromen. Ga slapen als je moe bent.

Zoutbaden:
Zout werkt aardend en zuiverend. Neem bijvoorbeeld zout uit de dode zee, deze is rijk aan zuiverende mineralen. Heb je niet zoveel tijd? Ga onder de douche op een handje zeezout staan met je voeten en gebruik de badstop. Sta je niet in een badkuip, dan kan je ook in een voetenbad gaan staan.

Massage:
Aanraking werkt aardend. Met massage maak je weer contact met je lichaam en kan je voelen wat je er allemaal hebt vastgezet en wat je lichaam nodig heeft. Je ruimt op en kan gezonder leven. Kijk gerust eens in mijn Wasprogramma bij Handwas (holistische ontspanningsmassage) en Krachtwas (opheffen van blokkades) voor een aardende sessie en maak gerust een afspraak.

Stel je open voor overvloed:
De aarde zorgt voor alles wat je materieel bezit en tot je neemt. Oefen jezelf in het ontvangen van haar overvloed. Begin klein: zeg niet langer uit beleefdheid ‘nee’ tegen een aangeboden kopje koffie, maar neem het in dankbaarheid aan als je er zin in hebt. Wie het kleine niet eert… Dankbaarheid is het sleutelwoord voor overvloed. Oefen je dankbaarheid door iedere dag stil te staan bij hetgeen je dankbaar voor bent. Dit hoeft niet zo moeilijk; bespreek thuis tijdens het eten bijvoorbeeld wat het leukste vandaag was. En het stomste. Op den duur lukt het je niet meer de stomme dingen als zodanig bestempelen; ook daar kan je dan dankbaar voor zijn en zie je de les of de diepere betekenis ervan.

Wat vraagt het leven nu van jou?

Je bent op aarde gekomen om te leven, te genieten, in plaats van te overleven. Merk je dat ‘iets’ je hierin tegenhoudt? Kom je steeds weer dezelfde patronen tegen en weet je niet hoe deze kan doorbreken? Leef je vanuit een gevoel van angst of schaarste? Meestal heb je last van blinde vlekken die je zelf niet ziet. Of je voelt oud verdriet, boosheid of angst die als een sluier voor je geluk hangen. Ben je dusdanig beschadigd of gekwetst dat je afstand hebt genomen van je gevoel?

Coaching en therapie
Het is handig om dan iemand in te schakelen die je de weg kan wijzen naar je eigen oplossingen en je een spiegel voor kan houden, zoals een goede coach of therapeut. Ook als je je persoonlijk wilt ontwikkelen of op zoek bent naar verdieping!
Zelf heb ik jarenlang op deze aardbol rondgewandeld zonder echt deel te (willen) nemen aan het leven. Ik was me daar niet van bewust. Tijdens mijn opleiding en de bijbehorende therapiesessies werd me dit duidelijk en heb ik de stap gezet om alles op te ruimen wat me nog in de weg stond om mijn passie te leven.

Gelukkig is het tegenwoordig meer geaccepteerd als je een coach of therapeut inschakelt. Simply Bee is een praktijk voor coaching en therapie, voor mensen die hun kwaliteiten en talenten optimaal willen benutten en zo hun dromen kunnen gaan leven.
Kijk eens vrijblijvend op mijn website,  of maak een afspraak voor een intake.

Voeten op de grond! – Wat is gronden?

Voeten op de grond! – Wat is gronden?

Wat is gronden?

Je bent gegrond als je stevig met beiden voeten stevig op de grond staat, in het hier en nu. Het tegenovergestelde van zweverig, dromerig, paniekerig, gepreoccupeerd.

Als kind dagdroomde ik al graag en veel. Als hobby, maar ook als vlucht uit de dagelijkse realiteit.  Dromerig als ik was, miste ik als kind vaak belangrijke informatie uit mijn omgeving.

Als volwassene kon ik geen boeiende presentatie geven aan een groep mensen. Ik heb het vaak gedaan en ik was zo bang. Dit resulteerde bij mij in een hoge stem, oppervlakkige adem en een teruggetrokken houding.
Met als gevolg dat ik een slaapverwekkende, vlakke presentatie gaf,  zonder structuur. Die niemand kon of wilde volgen. Ik snapte er niets van. Waarom lukte het niet? Waarom begon iedereen te gapen als ik spreek? In een 1 op 1 situatie had ik dat niet. Pas tijdens mijn studie voor coaching en therapie realiseerde ik hoe dat kwam: ik was simpelweg niet gegrond.

Ben jij een zogenaamde dromer, of verstrooide professor? Of gewoon liever met je gedachten ergens anders dan hier?

Of sta je met je voeten stevig op de grond? Wanneer is daar eigenlijk sprake van?

Heb je vaak last van één of meer van de volgende symptomen, dan heb je een dikke kans dat je niet met je voeten op de grond staat:

 • Koud van binnen, zgn. ‘innerlijk beven’;
 • Krampende, koude voeten;
 • Verstrooid, dromerig, hoofd in de wolken;
 • Wiebelig, gemakkelijk uit evenwicht (zowel lichamelijk als mentaal);
 • Uit contact met je lichaam(-sgevoel);
 • Distantiërend taalgebruik (bijv. steeds ‘je’ zeggen als je ‘ik’ bedoelt);
 • Afwezig zijn, niet luisteren;
 • Zweverig, duizelig. Licht in hoofd;
 • Bang, paniekerig, onveilig voelen;
 • Piekeren;
 • Veel nadenken, alles rationaliseren en je gevoel negeren;
 • Schaarstegericht (er is altijd te weinig),
 • Over- of ondergewicht;
 • Oppervlakkige ademhaling.

Waarom zou ik gronden?

Een andere uitdrukking voor met je voeten op de grond staan is: geaard zijn of gegrond zijn. De meeste mensen zijn wel eens niet geaard en hebben dan enkele van bovenstaande symptomen. Wanneer dit langer aanhoudt, zal je misschien afvragen waarom je geen overwicht hebt, mensen lijken niet naar je te luisteren. Niets lijkt te lukken en je hebt moeite dingen af te maken. Je leeft vanuit een angst uit het verleden of angst/zorgen voor de toekomst. Wellicht krijg je het verwijt passief te zijn of heb je zelf het idee wat langs de zijlijn van het leven te leven. Je bent moe.

Wanneer je goed gegrond bent, luister je naar je lichaamsgevoel, voel je je veilig en geborgen, ben je actief en heb je vertrouwen in het leven. Je bent in het hier en nu. Je komt dan letterlijk op aarde, tot het leven.

Geaard zijn is een voorwaarde om belemmerende energie weg te kunnen laten stromen. Een voorbeeld van hoe goed je lichaam stroom/energie kan geleiden is schrikdraad; als je dit vastpakt, gaat de energie via jouw lichaam en jouw voeten de aarde in en dat voel je!
Alles bestaat uit energie…jijzelf, en ook je gedachten, woorden en emoties. Je vreugde, en ook je boosheid, zenuwen, angst en/of verdriet zijn vormen van energie. Meestal kan je de sfeer of bui voelen bij iemand of in een kamer waar je binnenkomt; energiek, rustig, ontspannen of juist broeierig, gespannen, zenuwachtig. Ben je je hiervan niet bewust en niet gegrond, dan kan je deze energie overnemen en kan je deze niet gemakkelijk kwijt. Je kan dit merken aan je plots veranderde bui of opgetreden vermoeidheid.

Met een goede gronding houd je je energie binnen en buiten jezelf (in je energieveld) beter schoon en ontstaat er ruimte om de levensenergie toe te laten. Zo kan je ook letterlijk gaan leven in plaats van overleven. Energiek en opgeladen. Daarom is een goede gronding lekker en belangrijk.

Hoe kan ik gronden?

In een volgend artikel geef ik tips over hoe je kan gronden.