Bedrijven

Haal jij het beste uit je mensen?

test

Als de beoogde bedrijfsvoering niet gedragen wordt door je mensen, resulteert het niet in gewenst gedrag bij je medewerkers en is elk veranderplan gedoemd te mislukken. Simply Bee neemt jouw bedrijfscultuur onder de loep.

Werkwijze

Intake
We beginnen met een vrijblijvend, verkennend en vertrouwelijk gesprek.
In of naar aanleiding van dit kostenloze gesprek besluiten wij of er sprake is van een ‘klik’. Vervolgens formuleren wij samen de opdracht, het te volgen tijdpad, de specifieke aanpak en de beoogde oplossing. Je kunt het traject in één keer betalen of in delen (voorbereidingsfase, implementatiefase, onderhoudsfase).

Cultuuronderzoek (voorbereidingsfase)
Vervolgens ga ik aan de slag in je organisatie om de cultuur te duiden. Ik kijk rond, stel vragen. Ik doe mijn werk onafhankelijk en objectief. In 1 dag krijg ik een goede impressie van je organisatiecultuur.

Met behulp van Richard Barrets waardenpeilinstrument, kan er een gedetailleerde inschatting van de bestaande bedrijfscultuur gemaakt worden. De waardenpeiling geeft informatie over de sterke en zwakke punten van je cultuur en is een ideaal uitgangspunt om de richting van en de prioriteiten voor transformatie van je bedrijf te bepalen of te verduidelijken.

Voordelen:

  •  Het invullen van de waardenlijst vraagt een minimale tijdsinvestering van je personeel (inclusief uitleg gemiddeld een half uur).
  • Het onderbuikgevoel in je organisatie wordt vertaald naar objectieve gegevens en cijfers, die begrepen en bijgestuurd kunnen worden; je beweegt van ‘vaag’ naar ‘vraag’ en vervolgens van ‘denken’ naar ‘doen’.
  • Het onderzoek en de begeleiding is van hoge kwaliteit voor een goede prijs.
  • Het onderzoek biedt de mogelijkheid jaarlijks een objectieve vinger aan de pols te houden met betrekking tot je cultuur en de gewenste veranderingen hierin.
  • Jij en je personeel ontvangen intensieve begeleiding met diepgang, waardoor er een echte omslag gemaakt kan worden.

Cultuuranalyse, plan van aanpak en presentatie
Tijdens de analyse zet ik de ongrijpbare cultuurwaarden om in concrete cijfers. Deze kunnen ieder jaar vergeleken worden, zodat je een vinger aan de pols kunt houden met betrekking tot de cultuur en gewenste veranderingen hierin. Ik presenteer de analyse en maak een plan van aanpak met suggesties om de bedrijfscultuur te onderhouden ofwel gezonder te maken.

Implementatiefase
Wanneer de knelpunten in je organisatie duidelijk zijn, kunnen we samen een praktische invulling geven aan de gewenste veranderingsprocessen. In nauw overleg stellen we herkenbare doelen met termijnen, om de cultuurveranderingen in de gaten te houden.
Dit proces wordt speciaal op jouw situatie afgestemd en kan bijvoorbeeld een individueel begeleidingstraject van jou en je personeel inhouden, workshops en intervisiebijeenkomsten. Zo beoogt Simply Bee samen met jou een optimaal en duurzaam resultaat.

Waarom Simply Bee begeleiding?
Simply Bee wil een bijdrage leveren aan het optimaal benutten van de aanwezige menselijke talenten en kwaliteiten binnen je organisatie. De mensen kunnen hun waarden en competenties optimaal benutten en ten dienste stellen aan je organisatie als zij hier inzicht op hebben.

Integrale aanpak

Ik werk integraal. Dat wil zeggen, dat ik mij niet beperk tot de mentale benadering. Natuurlijk is het mentale aspect belangrijk om begrip te creëren. Daarnaast is er aandacht voor inzicht, aandacht voor het fysieke lichaam en emoties. Om tot inzicht en groei te komen, zullen jij en jouw personeel letterlijk en figuurlijk worden uitgedaagd om in beweging te komen.
Zij het onbewust of bewust; het welzijn en welvaren van een organisatie wordt voor een groot gedeelte bepaald door de cultuur. De cultuur is gebaseerd op het gevoel van jou en je personeel.
Jij, en je personeel, worden dan ook uitgenodigd om je kwetsbaar op te stellen en het gevoel te laten spreken.

Wellicht een beetje anders dan je gewend bent? Of confronterend?

Om te veranderen, is het soms nodig om uit je comfortzone te gaan. Dan wordt je uitgenodigd om bewuster van je eigen gedrag te worden. Zodat je andere keuzes kunt maken dan je altijd gewend was. En dus ook andere resultaten krijgt dan je altijd gewend was.
Dit is een aanpak op hoog niveau, met beide voeten op de grond.

Simply Bee streeft naar structurele oplossingen die winst opleveren voor jou, jouw medewerkers en jouw organisatie.

Waarden Simply Bee
Met Simply Bee teken je voor een samenwerkingsverband, waarin o.a. eigen verantwoordelijkheid, integriteit, diepgang en resultaat centraal staan.

Simply Bee biedt je scherpe prijzen, een hoge betrokkenheid en kwaliteit. Het cultuuronderzoek vraagt een minimale tijdsinvestering van je personeel.

Indien het van toepassing is op je organisatie, werk ik samen met partners met een uitgebreide ervaring op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling.