Betekenis Simply Bee

Bijen zijn zeer oude symbolen voor het verwezenlijken van het onmogelijke.

Symbolische betekenis van de bij

Het onmogelijke mogelijk

Eeuwenlang konden wetenschappers niet verklaren hoe bijen konden vliegen. Aërodynamisch gezien leek hun lichaam te groot te zijn voor hun vleugels.
Relatief gezien kort geleden heeft de wetenschap ontdekt dat bijen hun vleugels met zo’n snelheid bewegen, dat ze daardoor kunnen vliegen. Desalniettemin blijven ze een symbool van het verwezenlijken van hetgeen onmogelijk leek.

Vruchtbaarheid

De bij staat ook symbool voor vruchtbaarheid; ten grondslag daaraan ligt zijn rol in de bestuiving. Bijen worden dikwijls als het vlijtigst en nuttigst onder de insecten beschouwd. Zonder hun aandeel in de bestuiving zouden bloemen en vruchtbomen nooit bloeien. Als bijen op een bloem neerstrijken en de nectar daarvan verzamelen, hecht zich stuifmeel aan de pootvezels. Vervolgens wordt dit door de bijen overgebracht naar andere bloemen, waarmee het bevruchtingsproces kan beginnen.
Maar de bestuiving is niet het enige productieve proces waaraan bijen deelnemen. Ze voorzien ook in voedsel (honing) en jagen op andere insecten, waardoor ze de insectenpopulatie in stand houden. Bijen die hun nest in de grond bouwen, helpen de bodem om te woelen (en vaak beter dan aardwormen!).

Gevoelig

De poten van bijen zijn zeer gevoelige zintuiglijke organen. Bijen kunnen feitelijk proeven met hun poten. Met hun poten kunnen ze vaststellen of er nectar aanwezig is in de bloem waarop ze landen. Bijen herinneren ons eraan dat onze activiteiten productiever zijn en zoeter smaken als we onszelf de tijd gunnen om ervan te genieten.

Organisatie

De meeste bijen leven in een georganiseerde kolonie. Dat is vooral heel duidelijk bij hommels. Je hebt de koningin, de darren en de werksters. Uit de eerste eitjes die de koningin legt komen de werksters voort, die de bouw en het onderhoud van het nest op zich nemen. Evenals mieren zijn bijen voortreffelijke bouwers. De honingraten hebben een zeshoekige vorm (hexagoon). Deze meetkundige figuur heeft van oudsher een grote mystieke betekenis als symbool van het hart en de zoetheid des levens die in ons hart te vinden is. De hexagoon is symbool van de zon en alle energieën die ermee verbonden zijn.

Informatie voor bedrijven
Symbolische betekenis van de bij

Het moraal van de bij

De bij herinnert ons er dus aan dat we de levensnectar moeten extraheren (uittrekken) en ons leven vruchtbaar moeten maken zolang de zon schijnt. Hij houdt ons voor dat ongeacht hoe groots onze droom is, de belofte van zijn uiteindelijke vervulling gloort, mits we maar doorzetten en eraan werken. Het levenselixer is zo zoet als honing, en de bij is een symbool dat belooft dat we de kans krijgen om ervan te drinken zolang we maar onze dromen blijven najagen (bron: Luisteren naar dieren – Ted Andrews).

En zoals reeds opgemerkt bij mijn missie is ‘to simply be’, simpelweg zijn wie je werkelijk bent, onderdeel van mijn droom. Mijn droom is om jou weer in contact te brengen met jouw droom, zodat jij deze kunt gaan leven.
Zo simpel!