Particulieren

Wat vraagt het leven nu van jou?

Soms werken oude en bekende oplossingen ineens niet meer. Problemen kan je ook zien als een uitnodiging voor een nieuwe ontwikkelstap. Je omgeving is hierbij je spiegel. Voor veel mensen houd ik die spiegel even vast.

Werkwijzesimply bee spiegel
Wanneer je kiest voor een traject (Kookwas), beginnen we met een intakegesprek waarin we samen onderzoeken waar je precies aan wilt werken.
Vaak is de klacht waarmee je komt een symptoom van een onderliggend probleem.

Binnen het begeleidingstraject kies ik er voor om de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet om de symptomen te bestrijden.

Voordelen:

  • Het probleem wordt bij de bron aangepakt; daardoor verdwijnen de symptomen in plaats van dat ze onderdrukt worden.
  • Kostenbesparing door intensieve, kortdurende begeleiding (afhankelijk van hulpvraag ca. 1 – 10 sessies).
  • Je kunt een werkelijke omslag maken.

Je kunt rekenen op een intensieve begeleiding bij het vinden van je eigen doel of oplossing. Er wordt niet te lang stilgestaan bij het verleden. Je kunt je verleden niet veranderen, maar wel de keuze maken om de pijn van je verleden jou niet langer te laten belemmeren. We kijken naar het hier en nu en de problemen waar je nu mee worstelt en waar je beter mee om wilt gaan, of die je wilt veranderen om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Op een duidelijke en gestructureerde wijze krijg je meer grip op je situatie, zodat je weer optimaal kan functioneren. Thuis en op je werk.

Coaching en therapie – het verschil
Mijn definitie van coaching is dat de aandacht van coaching gericht is op jezelf in relatie tot je omgeving (ik en de ander); bij therapie richt je je aandacht op jezelf in relatie met je binnenwereld (ik binnen ik). In mijn praktijk worden beide disciplines waar nodig ingezet.

Holistische/ Integrale begeleiding
Mijn benadering is holistisch ofwel integraal; dit betekent dat jij als mens als geheel centraal staat en als totaal benaderd wordt op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en op spiritueel/inzichtelijk niveau.
Uit ervaring blijkt dat, als er één niveau niet wordt meegenomen in het begeleidingsproces, de klacht of het probleem van de cliënt niet helemaal wordt opgelost, waardoor de cliënt vaak van de ene therapeut naar de andere gaat.

Eigen verantwoordelijkheid
Eigen verantwoordelijkheid? Ik kan er toch niets aan doen, het overkomt me immers?
Als je er zelf niets aan kunt doen, geef je je kracht weg en leg je de verantwoordelijkheid voor jouw geluk bij een ander. Een ander kan jouw problemen niet oplossen. Ook ik niet.
Om een werkelijke verandering van het probleem te bewerkstelligen, dien je je eigen oplossing te vinden, vanuit jezelf.
Op deze manier bevorder je je onderscheidingsvermogen, wordt je bewuster en eerlijker over je eigen behoeften en kom je steeds dichter bij je werkelijke zelf.
Als je begrijpt waarom je bepaald gedrag hebt aangeleerd, kun je een keuze maken om echt te veranderen. Je ervaart dan dat als je je gedrag verandert, je het effect van jouw gedrag op de omgeving ook verandert. Je kunt je problemen en klachten dus ook zien als een uitnodiging voor een nieuwe stap in je ontwikkeling.
Je omgeving is hierbij je spiegel. Kijk er boos in en zij zal boos terugkijken, glimlach en zij glimlacht ook.