Verstrikt in emoties

Door admin

Willeke beschrijft voor jou wat haar werk inhoudt en welke bijzondere cliënten zij tegenkomt in haar dagelijkse bezigheden.

Elk verhaal is anoniem en met toestemming van de klant geplaatst. Ik deel dit om de lading/het taboe/de drempel die hierop ligt, te verkleinen: om aan jezelf te werken, op ontastbare dingen en dingen die je niet met je verstand kunt bevatten. En om het begrip hiervan te vergroten. Omdat het krachtig voelt als je je kwetsbaar opstelt en jezelf heelt. Dus ook om je te inspireren tot meer bewustwording en heling. Iedereen heeft immers een beerput. Het schoonmaken ervan levert je meer ruimte op om vrijuit en gelukkig(er) te leven.

Verstrikt in emoties

In deze sessie maak ik gebruik van de magische beleving van de cliënt. Je hebt daar niet veel voor nodig; open staan voor het onbekende is voldoende. Niet iedereen is hiervan en/of hiermee gediend. Elke sessie is afgestemd op de persoon, en er zijn altijd diverse ingangen om een patroon te ontrafelen. Welke passende werkvorm ook wordt gekozen; het is essentieel dat je bewust bent van je lichaamsgevoel. Wanneer een cliënt weinig of geen contact (meer) heeft met zijn of haar lichaam, werken we daar eerst aan.

De cliënt is een man van 41 jaar, heeft een functie op gebied van financiën. Op zijn werk ervaart hij problemen met het uiten van zijn gevoel. Vooral bij mensen waarbij hij zich onveilig voelt. Als hij voelt dat hij de controle verliest, wordt hij emotioneel, hetgeen hij dan weer weg probeert te drukken. Daarna ontstaat er een innerlijke strijd. Hij wordt dan boos en hij ervaart geen ruimte meer voor alternatieven in het gesprek. Hij raakt verstrikt in zijn emoties. Uit het gesprek blijkt verder, dat hij vanuit zijn opvoeding niet geleerd heeft zijn gevoel te uiten.

Mijn cliënt vertelt over (on)macht, boosheid, vuur, energieverlies. Voelbaar in zijn onderbuik en bovenbuik. Zijn verhaal neemt steeds een andere wending. Ik wijs hem hier op en hij geeft aan dat hij een beetje bang is en daarom wellicht wat manipuleert. Zijn adem zit nu hoog, in zijn borst. Eerder genoemde gebeurtenissen spelen wel een rol, maar hij kan het niet in een vraag vatten. Ik vraag hem ook naar de oorspronkelijke intentie waarmee hij bij mij kwam. Hij vermoedde namelijk dat hij een entiteit bij zich had, welke niet helpend werkt in zijn huidige proces. Ook dit gevoel is weer verdwenen. Ik ervaar deze aanwezigheid ook bij hem, maar laat het rusten in het vertrouwen dat dit wel naar voren komt in de sessie, mocht dat nodig zijn. Ik weet dat de cliënt open staat voor magische ervaringen en hij heeft een goed contact met zijn lichaamsgevoel, dus ik stel hem voor dat we zijn aura gaan onderzoeken. Zo kan hij onderzoeken wat hem opvalt in zijn energie, in verband met hetgeen hij verteld heeft. Hij gaat akkoord.

In trance onderzoeken wij zijn aura, de energie rondom hem. Het valt hem op dat er energie om hem heen cirkelt, die taps toeloopt bij zijn voeten. Dit voelt voor hem niet goed, omdat de energie niet goed weg kan. Hij ervaart vieze drek in zijn energie. We laten dit in een glazen bak lopen met een zeef erboven. Er blijft een knikker met een kattenoog en een regenboogsliert op liggen; Deze legt hij apart.

Bij doorvragen ligt in de drek toch nog iets anders; een heksenbezem. Deze bezem hoort bij zijn moeder. Hij maakt een terugtrekkende beweging; zijn moeder komt nogal bedreigend over en hij voelt zich beklemd. Hij voelt zich vier jaar oud en heeft behoefte aan vertrouwen, erkenning en het uitdrukken van zijn indrukken van school. Hij voelt zich onveilig om iets nieuws te ondernemen, maar dit wordt niet onderkend door zijn moeder. Zij kan hem niet helpen zoals hij dat graag zou willen. De cliënt van nu, 41 jaar, kan hem dit vertrouwen en erkenning inmiddels zelf schenken. Hij heeft ook geleerd hoe hij zijn indrukken kan uitdrukken. Hij neemt de vierjarige op schoot en geeft het hem. Dit is een emotionele gebeurtenis. De jongen gaat stralen en voelt zich fijn. Hij maakt een hartsverbinding met hem en dan neemt hij hem op in zijn energie. Hij voelt zich goed en heeft verder niets nodig.

verdrietig kind child-20255_1920De cliënt beseft nu dat hij in een situatie met mensen, waarbij hij zich onveilig voelt, verbinding kan houden met zijn eigen vierjarige en met het positieve gevoel, zodat hij niet als een vierjarige met pijn hoeft te reageren. De cliënt blijkt nog lasten te dragen die bij zijn moeder horen. Er volgt een uitwisseling met zijn moeder; Hij geeft wat van haar is en krijgt een sleutel terug. Deze past op een virtuele kist in zijn buikgebied. Deze maakt hij open. Het voelt voor hem goed dat dit nu open is en hij voelt de energie stromen in zijn ruggengraat. Ik vraag hem wat hij met de sleutel gaat doen. Hij breekt hem en legt hem in de kist als aandenken.

Zijn moeder is veranderd; zij ziet er nu meer uit als een fee. De cliënt voelt compassie en wil zichzelf en zijn moeder vergeven, zegt dat hij van haar houdt. De verbinding met zijn moeder voelt nu niet meer beklemmend, maar vrij en de energie stroomt in de vorm van een acht. De cliënt vindt dit nu prettig, maar wil in het gewenningsproces nog wel een klepje behouden die hij kan bedienen, zodat hij zich wat terug kan trekken in de energie als het hem teveel wordt. Hij realiseert zich dat hij hier nog controle op wil houden en accepteert eventuele consequenties. Hij neemt afscheid van zijn moeder.


kattenoog cat-606711_1920Het oog (welke na het zeven overbleef) helpt hem de dingen zuiver te zien en de regenboog staat voor zijn verbinding met de aarde en de kosmos en het stromen van de energie. Hij bewaart beide in zijn virtuele kist.

In deze sessie komt zijn overleden vader ook ter sprake, waar de energetische hulpmiddelen uit zijn kist van pas komen. Om het overzicht te behouden, heb ik dit in het artikel over ‘Niet eigen energie, entiteiten’ uitgewerkt.

In de afronding geeft de cliënt aan dat zijn aura fijn aanvoelt. Hij ervaart een koker van energie om hem heen die niet langer opstroopt bij zijn voeten en open is aan beiden kanten. Het voelt schoon, licht en open. Ik herinner de cliënt aan de inzichten en de herwonnen krachten en breng hem terug in het hier en nu.

Resultaat

Wat veranderd is in de jaren na de sessie, is o.a. de relatie met zijn moeder. Hij ervaart veel meer diepgang en openheid. De andere resultaten zijn verwant aan het tweede deel van zijn sessie, welke apart vermeld staat in het artikel over niet-eigen energie en entiteiten.

regenbooghart watercolor-1996538_1920

foto’s: Pixabay

Ook interessant voor jou:

Donkere was – Darkness Retreat

Donkere was – Darkness Retreat

Simply Bee. Die naam draagt mijn onderneming niet per toeval. Het is mijn levensles. Om hier simpelweg te zijn. In een...

Niet-eigen energie, entiteiten

Niet-eigen energie, entiteiten

Elk verhaal is anoniem en met toestemming van de klant geplaatst. Ik deel dit om de lading/het taboe/de drempel die...

Hart blokkade

Hart blokkade

Het verhaal van een man met een lichamelijke en geestelijke topconditie, maar met een hartblokkade.