Waarom cultuurontwikkeling?

Mens en organisatieontwikkeling

Als ondernemer wil je waarschijnlijk eerst weten wat je Return Of Investment is.

Cultuurontwikkeling heeft een direct positief effect op je organisatie en verdient zichzelf weer terug door een hogere productiviteit, verbeterde communicatie  en minder ziekteverzuim.

Dat je je informeert, kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

• Je wilt herkenbaar zijn voor je (potentiële) personeelsleden, klanten en leveranciers, zodat je de gewenste partijen aantrekt.
• Je wenst enthousiasme en energie terug te brengen in je organisatie.
• Je kent je organisatie, je product, branche, je klanten, je kansen maar wat stagneert er toch?
• Je wilt je personeelsleden stimuleren hun talenten en kwaliteiten te herontdekken, zodat zij deze in kunnen zetten ten behoeve van zichzelf en je organisatie.
• Je wenst de productiviteit te optimaliseren.
• Je vraagt je af of je medewerkers weten wat jij echt belangrijk vindt voor je organisatie.
• Je wenst een duidelijke, authentieke visie en missie te formuleren die overeenkomt met de cultuurwaarden in je organisatie.
• Je wenst onenigheid, desinteresse, oppervlakkigheid om te buigen naar een positieve sfeer.
• Je wilt de communicatie verbeteren binnen je organisatie.
• Je streeft naar meer commitment, naar onderlinge verbondenheid, team spirit.
• Je wilt het ziekteverzuim terugdringen.
• Je vindt dat de focus ontbreekt in je organisatie.
• Je bent bereid je eigen zintuigen te openen en jezelf te ontwikkelen; je bedrijf als afspiegeling te zien van je eigen bewustzijnsniveau.
• Je wilt inzicht in de cultuur van je organisatie en veranderingen hierin meetbaar maken.
• Je hebt alles prima op orde, maar wilt een second opinion.

Jouw organisatie is een verzameling van mensen, geen machine. Deze mensen vormen samen de organisatiecultuur.

Ik richt mij dan ook op de ontwikkeling van jou en je personeel. Mijn doelstelling is om hun persoonlijke talenten, kwaliteiten en  missie af te stemmen op hun functie en de visie en missie van jouw bedrijf. Groei komt gemakkelijker voort uit een geest die vrij is van angst. Uit een geest die helder kan zien wat wel en wat niet werkt.

Simply Bee werkt samen met partners met een uitgebreide en jarenlange ervaring op het gebied van HRM, begeleiding en veranderingstrajecten. Zie Winnen Begint Binnen